Sınav Koçluğu
LYS- YGS, TEOG ve diğer sınavlarda
Konstantasyon sorunu yaşamayacaksınız
Hızlı Okuma Eğitimi
8 saatlik eğitimin sonunda
Soru çözme hızınız en az 2 katına çıkacak.
Öğrenci Koçu
Koçunuz sınavda nerede hatalar yaptığınız tespit edip
maksimum başarı için yol haritası çıkarak zirveye ulaştıracak

Öğrenci Koçluğu ve diğer programlarımız ile ilgili

Öğrenci Koçluğu,Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri, Sınav Motivasyonu, Özgüven Çalışmaları, Hafıza Teknikleri, Öğrenme Metodları ..

Öngörüşme talep ediniz…

Öğrenci Koçluğu ve Koçluk Programları Ara

Hizmetini verdiğimiz öğrenci koçluğu ve koçluk programlarına hızlı erişim

Tanıtım

 
 

Ufuk Kılıç

Öğrenci Koçu,NLP, Beden Dili, Koçluk
2009 yılından bu yana almış olduğu eğitimleri NLP, Hipnoz, Hızlı Algılama , Hızlı Okuma, Koçluk Eğitimlerini harmanlayarak çözüm odaklı çalışmalar…
Profili Görüntüle

Ufuk Kılıç

Öğrenci Koçu,NLP, Beden Dili, Koçluk
2009 yılından bu yana almış olduğu eğitimleri NLP, Hipnoz, Hızlı Algılama , Hızlı Okuma, Koçluk Eğitimlerini harmanlayarak çözüm odaklı çalışmalar…
Profili Görüntüle

Öğrenci Yorumları

Dijital Medya

Öğrenci Koçu

gerçekten ülkemize has bir koçluk türüdür. Seçme-Yerleştirme Merkezli Eğitim sisteminin getirdiği bazı ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Öğrencilerimizin çoğu henüz 11-12 yaşında bu sistemin gerektirdikleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. “Aile – Öğretmen (Okul) – Öğrenci” arasında sırf bu nedenle farklı bir ilişki düzeyi oluşmuştur.

Bu ilişki üçgeninin temel unsuru

çocuklarımız olmakla birlikte, okullarımız da bu sistemin gerektirdiklerini kendi sistemleri içerisine taşımak durumunda kalmaktadırlar.
Aile-Okul-Öğrenci üçgenindeki ilişki sonucu hedeflenen sonuçlar nelerdir:
Okul Başarısımedium
Sınav Başarısı
Hayata Hazırlık (Daha çok özel okullarda)
Maalesef ki çocuklarımızın tüm hayatı bu sistem nedeniyle 5 seçeneğe ve 4 saatlik bir zaman dilimindeki performansa indirgenmiştir.
Durum böyle olunca ülkemizde birçok kurum ve kişi tarafından daha yeni yeni anlaşılmaya başlanan KOÇLUK metodolojisi, Aile-Okul ve Öğrenci üçgeninin imdadına yetişmiştir.
NLP :Neuro Linguistic Programing (NLP) Zihin Dili Programı
Hipnoz : İşlem Sürecini Hızlandırmada Kullandığımız Bir Enstrumandır.
Koçluk : Puzzle ı birlikte birleştirelim
Aile Danışmanlığı :Öğrencinin sınav sürecindeki sorunlarında ailenin de payı vardır.Birlikte çözeceğiz.
Öğrenme Stilleri: Siz tavşanı ağaca tırmandırıp, değerlendirirseniz yanlış sonuç alırsınız.Her insanın öğrenme sistemi vardır.
Zihin Haritaları :
Çoklu Zeka
Öğrenmeyi Öğrenme
Geleceğin Zihinleri

Yoluyla Elde Ettiği Yararlar:

• Koçluk danışanı liderlik becerilerini ve davranışlarını geliştirebilir.
• Koçluk ile danışan, bir hedef belirleyerek buna odaklanmayı ve çalışanlarını bu hedefe yöneltmeyi öğrenir.
• Danışan amaçlarını ve rollerini netleştirir. Koç, danışanın bugün bulunduğu yeri ve gelecekte bulunmak istediği yeri karşılaştırarak gerçekçi amaçlar belirlemesine yardımcı olur.

Öğrenci koçluğu

• Koçluk, danışanın farklı insanlarla daha etkili iletişim kurmasını sağlar.
• Danışan değişen durumlara daha hızlı uyum gösterme yöntemlerini öğrenir.
• Koçluk, tam zamanlı öğrenmeyi sağlayarak, danışanın mevcut işinde daha yüksek performans göstermesine destek olur.

Öğrenci koçu

Öğrenci koçluğu

• Danışan kendi SWOT (strengths, weakness, opportunities and threats) analizinini yaparak kendi güçlü ve zayıf yönlerini, çevresindeki fırsat ve tehditleri ortaya çıkarır. Böylece zayıf yönlerini geliştirebilir, fırsatları değerlendirebilir.
• Danışanın bağlı olduğu yöneticinin, kendisine bağlı çalışanlarının performanslarını düzenli izleyebilmesini ve geri bildirim vererek yol göstermesini sağlar.
• Danışanın çalıştığı örgüte bireysel katkısının artmasını ve bunun örgüt tarafından algılanmasını sağlar.
• Danışanın profesyonel alanda nasıl algılandığını, iş yaşamında nasıl değerlendirildiğini gösterir.
• Danışanın yetenekleri, istekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendirilebilmesine, yaratıcılığını ve yenilikçiliğini ortaya çıkarabilmesine yardımcı olur.

Öğrenci koçluğu

• Örgüt içinde ve dışında kişisel network oluşturmasına, enformel gruplara dahil olmasına olanak tanır.
• Çatışma yönetimi tekniklerini öğrenip çevresindeki çatışmalarda kendi rolünü farklılaştırabilmesine, çatışmalardan hem örgüt hem de kendisi için yararlı sonuçlar çıkarabilmesine olanak tanır.
• Hem yönetsel hem de diğer ilişkilerinde daha esnek, ılımlı bir tutum kazanmasını sağlar.
• Örgüt içinde başarılı bir takım oluşturmasını ve yönetmesini sağlar.
• Danışanın problem çözme tekniklerini geliştirmesini sağlar.
• Danışanın müzakere tekniklerini daha etkili kullanmasını sağlar.
• Danışanın zaman planlaması sıkıntılarını gidermesini sağlar. Danışana zaman yönetimi tekniklerinin nasıl kullanılacağını, bu teknikleri kendi yaşamına nasıl uyarlayacağını gösteririr.
• Danışanın hedeflediği kariyer yolunda daha üst basamaklara nasıl daha hızlı çıkabileceğini gösterir.
• Danışanın kariyer ve özel yaşamı arasındaki dengeyi kurabilmesinin ve koruyabilmesinin yollarını danışana gösterir.

Öğrenci koçluğu

• Danışanın kariyeri ile ilgili proaktif yaklaşımlı bir strateji sahibi olmasını sağlar.
• Danışanın hareketleri, kararları ve bunların sonuçları ile ilgili sorumluluğunu farketmesini sağlar.

• Danışanın hatalarından ötürü kendisine zarar vermek yerine onları bir öğrenme yöntemi olarak kullanabilmesine olanak tanır.
• Danışanın profesyonel ve sosyal hayattaki görevlerini bulmasına ve yerine getirmesine yardımcı olur.
• Danışanın stresle etkili bir şekilde başedebilmesi için danışanı stres yönetimi teknikleri ile tanıştırır.
• Danışanın iş arkadaşlarına, astlarına karşı tolerans geliştirebilmesini sağlar.
• Danışanın kendine güvenini etkileyen çevresel ve içsel faktörleri farketmesini ve olumsuz etkilerle baş etmesini sağlar.

Öğrenci koçluğu

• Danışanın yaşam kalitesini arttırmasını sağlar. Danışanın daha çok tatmin olduğu ve bunun sonucu daha verimli çalıştığı bir ortam yaratmasına olanak tanır.
• Danışana belirsizliklerle, belirsiz durumlarla başa çıkabilme yöntemlerini gösterir.
• Danışanın profesyonel, sosyal ve özel hayatında arzu ettiği farklılığı yaratmasını sağlar. Farklılık danışanı diğer çalışanlardan, insanlardan bir adım öne geçirecektir.