Kurs TipiÜcretli Kurslar
Süre15 Gün
LokasyonKadiköy
ÜcretBilgi Alınız

Çoklu Öğrenme

Name

Lastname

Email

Phone

Address

Additional Note

Amount

Total Price

notice
loading

İletişim Önkayıt Oluştur

Çoklu Öğrenme

Name

Lastname

Email

Phone

Address

Additional Note

Amount

Total Price

notice
loading

Çoklu öğrenme; öğrenme stilleri ile bütün duyuları kullanarak öğrenme şeklidir.Bu kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir.

ÖĞRENME STİLLERİ
Öğrenme stilleri,her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Öğrenme stilimiz doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir. Mesela bir arkadaşınız ders çalışırken yüksek sesle okuyarak daha iyi anladığını söylerken siz aynı şeyi yaptığınızda dikkatiniz dağılabilir. Siz görsel bir öğrenciyken muhtemelen arkadaşınız işitsel biridir.Üç çeşit öğrenme stili vardır:

1) GÖRSEL
2) İŞİTSEL
3) KİNESTETİK.

1) GÖRSELLERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ
Genellikle düzenli ve titizdir.Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar.
Araç gereçlerin yeri bellidir ve bunların yeri değiştirilmez.
Çantaları,dolapları her zaman düzenlidir.
Dağınık ortamlarda çalışamazlar.
Yazmayı sevmeseler de defterlerini temiz ve itinalı kullanırlar.
Diğer öğrencilere göre örnek gösterilirler.
Düz anlatım dediğimiz öğretim yönteminden yeterince yararlanamazlar.
Dersi anlamaları için görsel malzemeler kullanılmalıdır. (Harita, poster , şema,grafik gibi…)
Öğrendiklerini gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

GÖRSEL ÖĞRENCİ
Okulda tertipli ve düzenlidir.
Kullanılmış ve yıpratılmış kitapları hiç sevmezler.
Çok hareketli olmadıklarından sınıfta fazla sorun çıkarmazlar.
Öğretmeni gözleriyle takip ederler.
Öğretmenin kıyafetinin düzenli olması onlar için önemlidir.
Okul kıyafetleri düzenlidir,yakası bir tarafa,kravatı bir tarafa kaymaz.
Ödevlerini itina ile yaparlar.
Sözlü talimatları takip etmekte zorlanırlar.
Talimatların sistemli ve basamaklı olması onları rahatlatır.
Kurallara uymak ve disiplinli olmak en büyük özellikleridir.
Karmaşık ve ne olacağı belli olmayan işlerde huzursu olurlar.
Uzak geleceğe ait planlar yaparlar.Plansızlık onlar için huzursuzluk demektir.
Gördükleri şeyleri görüntü olarak belleğe aktarırlar ve görüntülü olarak hatırlarlar.
Okudukları metindeki yazım,noktalama ve diğer dilbilgisi kurallarına duyarlıdırlar ve hataları çabuk fark ederler.
En hızlı ve başarılı okuyan gruptur.Fakat işitsel özellikler taşımazlarsa,ahenkli ve güzel okuma konusunda başarılı olamazlar.
2)İŞİTSELLERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ
İşitsel çocukları tespit edebilmek için çocukluk aşamasına gelmesi beklenmelidir.
Diğer gruplardakine göre daha konuşkandır.
Oyunlarını kendi başlarına bile oynuyor olsalar sanki yanlarında birileri varmış gibi konuşarak oynarlar.
Yaşlarına göre daha kapsamlı cümleler kuraralar,kelime dağarcıkları geniştir.
Konuşmalarında bir ahenk ve melodi vardır.

İŞİTSEL ÖĞRENCİ
Derste kendi kendilerine de olsa konuşurlar ve bu sebeble öğretmen tarafından uyarılırlar.
Sessiz okumakta zorluk çekerler,kulaklarının duymadıklarını anlamakta zorlanırlar.
Konuşmaları,jest ve mimikleri taklit edebilirler.
Sınıf içerisinde sesten çok rahatsız olur.Konsantre olabilmeleri için hiçbir sesin olmamasını isterler.
İşitseller düşünürken de düşündüklerini sesli hale getirirler.
En iyi işiterek öğrenirler.
Yabancı dil öğrenmeye yatkındırlar.
Konuşma ve dinleme becerileri çok iyidir.Okuma ve yazma becerilerinde zorlanırlar.
Bulundukları yörenin şivesini ve öğretmenin telaffuzunu hemen kaparlar.
Konuşarak öğrenirler.
Şarkıları baştan sona sadece dinleyerek öğrenebilir.
3)KİNESTETİKLERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ
Bebekliklerinde bile sürekli hareket isterler.
Dokunmayı ve dokunulmayı severler.
Düşme,itme,çekme,çarpışma son derece doğal davranışlarıdır.
Evin dışında oynuyorlarsa taşlar,topraklar,kayalar,ağaçlar ile sarmaş dolaştırlar.
Temiz kıyafetlerle evden çıkarlar,döndüklerinde gömlekleri sökülmüş,pantolon ve etekleri yırtılmış,düğmeleri kopmuş,dizleri sıyrılmış,üstleri toz toprak içinde geri dönerler.
Görsel kişiler bu tür insanlara tahammül edemezler.
Görseller görüntü belleği,işitseller ses belleği,kinestetikler kas belleği kullanırlar.
Eşyalarının karışık olmasından hiç rahatsız olmazlar.
Tertipli olmak için çaba göstermezler.

KİNESTETİK ÖĞRENCİ
Okul hayatında zorlanırlar.
Oturdukları yerde uzun süre oturamazlar.
Görsel öğretmen kinestetik öğrenciyle daha çok sorun yaşar.Öğrenciyi yaramazlıkla suçlar.
Parmak kaldırmak,öğretmenin kendisini görmesini beklemek zaman kaybıdır.O derhal harekete geçer. Öğretmenin”Tahtayı kim silecek?”demesi fırlaması için yeterlidir.
Kinestetik öğrenci görsel ve işitsel mesajları algılamakta zorlanır. Ancak yaparak algılarlar.
Mesajın anlaşılması için bedensel temas kurmalısını.(Omuzuna el koyma gibi..)
Onların da size dokunmasına izin verin.
Koridorlarda düşen çocukların üzerine atlayanlar kinestetiklerdir.
Kinestetik öğrenciler kondisyon bisikletinde kitap okuduklarında daha iyi anlarlar.
El şakası yaparlar,konuşurken el ve kollarını bol bol kullanırlar.
Dokunsallar daha çok ellerini kullanarak öğrenirler.

Çoklu Öğrenme Uygulanması

Önce öğrenciye Gardner’ın çoklu öğrenme envarteri uygulanarak, baskın ve zayıf olduğu bölümleri tespit ederek, zayıf olan bölümleri güçlendirip derse uygulamasını sağlamaktayız.