Kurs TipiÜcretli Kurslar
LokasyonKadiköy
ÜcretBilgi Alınız

Konuşma İngilizcesi

Name

Lastname

Email

Phone

Address

Additional Note

Amount

Total Price

notice
loading

İletişim Önkayıt Oluştur

Konuşma İngilizcesi

Name

Lastname

Email

Phone

Address

Additional Note

Amount

Total Price

notice
loading

İngilizce konuşmayı öğretirken bilinçaltının öğrenme ilkeleri doğrultusunda, bireylerin öğrenme stratejilerine yönelik; NLP, Hypnosis,Suggestopedia, Callan Method, 5 duyuyla ve kişiye uyumlu öğrenme, Tüm beyinle öğrenme, Hafıza Teknikleri, Role Playgibi etkili teknikler kullanılarak, konuşma becerisini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen kısa süreli, yoğun, her kuru 5,7 veya 9 günde programlanmış yoğun bir eğitimdir.
Bilinçli öğrenme kurallarla öğrenme demektir. Klasik dil eğitimleri hep bilinçli öğrenmeye yöneliktir. Dil böyle öğrenilseydi; ilköğretim (en az 5 yıl)+lise+üniversite=13 yıllık öğrenim hayatımızda bu dili çok rahat konuşuyor olurduk. İngilizce bilinçsiz öğrenilmeli, bilinçli değil. Bilinçsiz öğrenme ile İngilizce daha hızlı öğrenilir.
Bilinçli öğrenmede geleneksel metotlar kullanılır; gramer, kelime ezberi ve çeviri gibi. Sonuç: Birçok İngilizce gramer kuralını bilir ve yüzlerce kelime ezberlersin ama İngilizce konuşamazsın ve anadili İngilizce olan birini anlayamazsın.
Bilinçsiz öğrenmede gramer kurallarına takılı kalmıyorsunuz, kelime ezberlemeye uğraşmıyorsunuz. Sadece keyifle yabancı dili ediniyorsunuz.
Özetle;
• Zihnin öğrenmeye hazır hale getirilmesi,
• Öğrenme engellerinin ortadan kaldırılması,
• Motivasyonun sağlanması,
• Uzun dönem hafızaya bilgiyi yerleştirmeyi
• Minumum (optimum) çaba ile gerçekleştiriyoruz..

KURLARIMIZ

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ na (The Common European Framework) dayalı bir değerlendirme sistemidir. “Öğrenen Özerkliği” ve “Kendini Değerlendirme” bu portfolyonun dayandığı eğiti Dil Düzeyi Göstergeleri içinde 6 dil düzeyi (A1,A2,B1,B2,C1,C2) bulunmaktadır.

  • Her bir kur toplam 70 saat olmak üzere 55 saati İngilizce eğitimi 15 saati Bilinçaltı Entegrasyon Uygulamalarına ayrılmıştır.
  • Her kur sonrasında bir süre ara verilmesi ve pratiğe zaman ayrılması önerilmektedir.
  • Program eğitimcileri bir ana eğitmen bir native speaker (ana dili İngilizce öğretmen) bir de dil terapistinden oluşmaktadır.
  • Günlük eğitim süresi or talama 12 saattir.
  • Eğitim öncesi ve eğitim sonrası katılımcılara bilinçaltı kullanım becerilerini geliştirecek yönergeler verilecektir.
  • Oluşturacağımız grubun ihtiyacına göre belirlediğimiz süreyi gerektiğinde uzatıp kısaltmamız gerekebilir