Hızlı Test Çözme Teknikleri

8 Kas 2017

Hızlı Test Çözme Teknikleri

Hızlı Test Çözme Teknikleri

Hızlı test çözme teknikleri  okuma ve soru çözme hızı düşük öğrenciler için geliştirilmiş, temeli hızlı okuma ve algılama prensibine dayalı olan %70 ‘i pratik ve %30 ‘u teorik olmak üzere 8 saatlik bir program olarak düzenlenmiştir.

Öğrencilerin yavaş okumasına neden olan bir kaç hatalı okuma şeklini sunalım. Siz de de bu durumlardan herhangi biri veya bir kaçı var ise bu program sizinde işinize yarayacak demektir.

1.Kişinin kendisinden kaynaklanan Yanlış Okuma Tutum ve Davranışları

1.Heceleme

2.Kelime Kelime Okuma

3.Geriye Dönüp Tekrar Okuma

4.Anlamı Kaçırma, ilgisizlik ve Yoğunlaşamama

5.Dudak Kıpırdatma (mırıldanma)

6.İçten Sesli Okuma (kafa sesi)

7.Anlayamama Endişesi

8.Ön Yargılar

9.Okunanı Sessiz Takip

Okumayı Etkileyen Yanlış Alışkanlıklar ve Dış Faktörler

1.Parmakla Takip

2.Göz-Başla Takip

3.Metin-Göz Mesafesini Ayarlayamama

4.Ortam Engeli

5.Amaçsız okuma

6.Seviye Üstü Metinler

7.Ögretmen Faktörü “Çiçek ol!”

Okumayı heceleyerek anlamaya çalışmak ya da seslendirmek gerek algılama gerekse zaman yönünden sakıncalıdır, çünkü düşünce herhangi bir şeyi bütün olarak algılar.  Hecelemeden dolayı düşünce sistemleri arasında tam olarak bir bütünlük sağlanmadığı zaman gerek dil becerilerinin gelişimi gerekse kavrama kabiliyeti zarara uğrayabilmektedir.

Bu engel, fonksiyonel okumanın dışına çıkarak istendik okuma davranışının önüne set çekmektedir. Bu yanlış okuma oldukça yorucu bir okumadır. Heceleyerek okuma, okuma hızı açısından engelleyicidir. Bunun yerine bütünü görme yoluna gidilmelidir.

Heceleme tekniği, bütün olarak kavrama yaklaşımına ters düşmektedir. Çünkü beynin hızı, görme hızından daha fazladır. Hecelemede beyin yorulur ve okuma zevki körelir.

Pratik Çözüm Önerileri:

— Resimleme metodu uygulanmalı,

— Cümleyi oluşturan ögeler birlikte verilerek ezberletilmelidir,

— Daha sonra kelimeye, en sonunda da heceye geçilmelidir,

— Görme yelpazesi genişletilmelidir.

 

Okuma işlemini yapan beynimizdir. Göz, gördüklerini beyine iletir. Beyin gelen bilgileri deşifre edip sıraya  koyarak birbiriyle ilişkilendirir. Eğer çocuk bir defada bir kelime okuyorsa; bu, yavaş okuma ve anlamı  kaçırmalarına neden olur. Çünkü beyne ne kadar fazla bilgi gönderilirse beyin o kadar hızlı hareket eder. Göz de iletkenlik işlevini kelimelerin üzerinden kayarak değil sıçrayarak yapar. Göz bir duruş ve sıçrayış sırasında beyine ne kadar çok kelime gönderirse çocuğun anlama düzeyi de o kadar artar. Diyelim ki on beş kelimelik bir cümleyi okuyan çocuk eğer kelime kelime okuyorsa gözü on beş kez sıçrama yapacak, bu ağır tempoda gözden çok daha hızlı hareket eden beyin sabırsızlık göstererek okunan cümleye ilgisini kaybedecektir. Böylece uzun bir cümlenin okunuşunda cümlenin sonuna gelindiğinde cümlenin basıyla ilişki kopmuş olduğu için çocuk cümleyi tekrar bastan alarak okumaya çalışacaktır. Oysaki kelime kelime okuma yerine göz bir defada anlamlı 2–3 kelime gönderecek olursa beyin tarafında anlamlı kelime grupları arasındaki ilgi çok çok çabuk kurulacak, böylece geri dönüşlerin önüne geçilip anlayarak okuma sağlanmış olacaktır.

Pratik Çözüm Önerileri:

  • Görme yelpazesini genişletme çalışmaları • Gözü hızlandırma çalışmaları • Cümlenin ilk ve son kelimeleri yuvarlak içine alıp geri kalan kelimelerin altı çizilerek ilk kelimeyi okuyup çizgiyi takip ederek son kelimeyi okuma • Önce bir kelimenin birkaç mm altına belirgin bir nokta koyulmalı, koyulan noktaya yoğunlaşıp üstteki kelimeyi görme çalışması yaparak daha sonra birkaç kelimenin altına nokta koyularak aynı çalışmanın tekrarlatılması.

 

Okumadaki bu yanlış alışkanlık, çocuk kelimeyi anladığı hâlde kendine güvensizlik, tereddüt ve bir daha okursam, daha iyi anlarım gibi birtakım engellerden kaynaklanmaktadır. Bu durum kişinin okuma hızını yavaşlattığı gibi algılama durumunu da azaltır. Tekrar geri dönüşlerle yapılan okuma, konuya karsı dikkatin ve ilginin bir süre sonra azalması ve okumanın zevk alınmayan faaliyet hâline gelmesine yol açar. Böylece kısa bir sürede okunup anlaşılacak bir metnin uzun sürede elde tutulması çocuğu okumadan soğutacağı gibi beynin ağır tempodan sıkılarak başka konulara yönelmesine de yol açar.

Pratik Çözüm Önerileri:

  • Okunan satırların üzeri kapatılarak yapılacak okuma çalışmaları,
  • Anlayamam endişesini ortadan kaldırmak için kelimeleri bir defada okumaya yönelik güven verici telkin ve ikna çalışmaları,
  • Seviye üstü metinleri sadeleştirme çalışmaları.

 

Hızlı Test Çözme Teknikleri programına katılarak bir soruyu 20-40 sn de çözebilecek ve dikkat anlama ve konsantrasyon sorunlarınız ortadan kalkacaktır.

Sınavda ilk 5’e giren öğrencilerin almış olduğu bu eğitimi diğer öğrencilere de tavsiye ediyoruz.

Yorum yap