Öğrenciye Faydaları

Öğrenciye Faydaları ;

Koçun öğrenciye faydalarını sıralayacak olur isek;

• Öğrencinin liderlik becerilerini ve davranışlarını geliştirebilir.
• Koç ile öğrenci, bir hedef belirleyerek buna odaklanmayı ve çalışanlarını bu hedefe yöneltmeyi öğrenir.
• Danışan amaçlarını ve rollerini netleştirir. Koç, öğrencinin bugün bulunduğu yeri ve gelecekte bulunmak istediği yeri karşılaştırarak gerçekçi amaçlar belirlemesine yardımcı olur.
• Koçluk, öğrencinin farklı insanlarla daha etkili iletişim kurmasını sağlar.
• Öğrenci değişen durumlara daha hızlı uyum gösterme yöntemlerini öğrenir.
• Koçluk, tam zamanlı öğrenmeyi sağlayarak, öğrencinin  mevcut işinde daha yüksek performans göstermesine destek olur.
• Danışan kendi SWOT (strengths, weakness, opportunities and threats) analizinini yaparak kendi güçlü ve zayıf yönlerini, çevresindeki fırsat ve tehditleri ortaya çıkarır. Böylece zayıf yönlerini geliştirebilir, fırsatları değerlendirebilir.
• Öğrencinin yetenekleri, istekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendirilebilmesine, yaratıcılığını ve yenilikçiliğini ortaya çıkarabilmesine yardımcı olur.
• Çatışma yönetimi tekniklerini öğrenip çevresindeki çatışmalarda kendi rolünü farklılaştırabilmesine, çatışmalardan yararlı sonuçlar çıkarabilmesine olanak tanır.
• Öğrenci  arkadaş /aile  ilişkilerinde daha esnek, ılımlı bir tutum kazanmasını sağlar.
• Sınıf içinde başarılı bir takım oluşturmasını ve yönetmesini sağlar.
• Öğrencinin problem çözme tekniklerini geliştirmesini sağlar.
• Öğrencinin müzakere tekniklerini daha etkili kullanmasını sağlar.
• Öğrencinin zaman planlaması sıkıntılarını gidermesini sağlar. Öğrenciye zaman yönetimi tekniklerinin nasıl kullanılacağını, bu teknikleri kendi yaşamına nasıl uyarlayacağını gösterir.
• Öğrencinin hedeflediği kariyer yolunda daha üst basamaklara nasıl daha hızlı çıkabileceğini gösterir.
• Öğrencinin okul ve sosyal yaşamı arasındaki dengeyi kurabilmesinin ve koruyabilmesinin yollarını danışana gösterir.
• Öğrencinin hareketleri, kararları ve bunların sonuçları ile ilgili sorumluluğunu farketmesini sağlar.
• Öğrencinin hatalarından ötürü kendisine zarar vermek yerine onları bir öğrenme yöntemi olarak kullanabilmesine olanak tanır.
• Öğrencinin okul ve sosyal hayattaki görevlerini bulmasına ve yerine getirmesine yardımcı olur.
• Öğrencinin stresle etkili bir şekilde başedebilmesi için danışanı stres yönetimi teknikleri ile tanıştırır.
• Öğrencinin arkadaşlarına, astlarına karşı tolerans geliştirebilmesini sağlar.
• Öğrencinin kendine güvenini etkileyen çevresel ve içsel faktörleri farketmesini ve olumsuz etkilerle baş etmesini sağlar.
• Öğrencinin yaşam kalitesini arttırmasını sağlar. Danışanın daha çok tatmin olduğu ve bunun sonucu daha verimli çalıştığı bir ortam yaratmasına olanak tanır.
• Öğrenciye belirsizliklerle, belirsiz durumlarla başa çıkabilme yöntemlerini gösterir.
• Öğrencinin profesyonel, sosyal ve özel hayatında arzu ettiği farklılığı yaratmasını sağlar. Farklılık danışanı diğer çalışanlardan, insanlardan bir adım öne geçirecektir.

Özelteyecek olursak;

Özgüven

Motivasyon

Stresle Başa Çıkma

Zaman Yönetimi vb. süreçlerle periyodik seanslar ile çözüme ulaştırmaktayız.